Blenda Wisén

Född 2003

2 Poom
TKD fights 1-0-0
Meriter avancerad
1 Stockholm Trophy 2015