Stödmedlem

Vill du vara stödmedlem för Kim taekwondo?

Då sätter du in 100kr/termin eller 200kr/år på plusgiro 1955527-5 för en hel familj.

Det enda du behöver göra är att maila info@kimtkd.se personuppgifter på dem som ska bli stödmedlemmar, det finns inga ålderskrav alls.