Terminsavgift

Terminsavgiften avser Jan – Jun & Aug – Dec

Gratis att provträna 1 vecka.

Terminsavgiften ska betalas 1 veckan efter terminstart alt 31 Augusti samt 31 Januari.

Detta görs genom vårat plusgiro 195 55 27-5 alt nytt för 2015 är att Swisch kan användas.

Väljer man att betala via SWISH, skickar man sin betalning till telnr 0708159941 och mailar personuppgifterna.

Ny medlem: Se till att även fylla i samtliga uppgifter som : Namn, person nr, adress, telefon och mail. Det är extremt viktigt att lämna alla uppgifter när man betalar, annars kan vi aldrig veta vem betalningen gäller, och vi kan ej registrera medlemskapet, vilket gör att försäkringen ej gäller. Alternativt att man efter betalningen mailar Info@kimtkd.se med alla uppgifter.

Nuvarande medlem: Räcker att skriva namn på den person betalningen gäller.

OBS! Väljer man att betala via Plusgiro ser man även till att ovan uppgifter kommer med betalningen.

Styrelsen har beslutat att ändra på terminsavgiften från och med vårterminen 2018. Nedan följer dem nya avgifterna:
  • Barn -13 år: 1300 kr / Till den termin man fyller 13år.
  • Ungdomar/Vuxen 13 år uppåt:  1600 kr / Från den termin man fyller 13år.

Sen start: Börjar man sent i terminen utgår rabatt om 100kr per månad i förutsättning att man ej tränat innan och sen tar paus samma termin. T ex man börjar i januari och tar paus till mars. Då betalar man fullt pris. Rabatt gäller endast om Första tillfället är efter 1 månad.

Familjerabatt

Är man fler än två fullt betalande medlemmar får den tredje halva priset.

 

Vad ingår i medlemskapet?

I medlemsavgiften så ingår en grundförsäkring på Folksam. Vi rekommenderar dock att man även har en tilläggsförsäkring genom sin hemförsäkring. Vid skada klicka här för info hur man anmäler skada.

I medlemsavgiften ingår också medlemskap i KIM TKD som betyder att du har rätt att delta på tävlingar sanktionerad av STU, ETU och WT, gradera sig och inhandla utrustning med klubbrabatt.

Det allra viktigaste att erlägga terminsavgiften är att man hjälper KIM TKD att fungera som förening. Att ha kompetenta tränare, ha bra utrustning mm.

 

Medlemsregister

Väljer man att bli medlem kommer man med automatik få sitt namn och tel nr uppsatt på anslagstavlan i lokalen. Detta görs för att tränare samt föräldrar ska kunna kontakta varann i klubben. Har man skyddad identitet eller av någon anledning inte kan ha sitt namn och tel nr uppsatt måste man kontakta tränare.