MEDLEMSGYM

För att ha tillgång till vårt egna Gym krävs nåt av två medlemskap.

1 Träningsmedlem. Alla medlemmar som betalar full terminsavgift har rätt att träna på gymmet.

2 Gym medlem. Vill man som förälder träna medans ens barn tränar kan man köpa gym medlemskap.

Detta kostar 500kr / termin.

Detta betalas till vårt Plusgiro alternativt Swish 0708159941.

 

Brukar man gymmet finns fyra regler som måste följas.

1 Gymmet är bara öppet under träningstider vilket betyder att man bara kan träna när ordinarie träning sker.

2 Ska man bruka gymmet får man ej störa ordinarie träning genom att komma och gå som man vill. Man tränar alltså

under ordinarie träningstider.

3 Endast inneskor.

4 Efter brukat gymmet plockar man bort vikter mm efter sig.

VÄLKOMMEN