Om oss

Kim Taekwondo´s organisation och styrelse.

Kim tkd har precis som alla föreningar en styrelse. Här presenterar vi hela styrelsen, dess uppgifter samt ansvarsområden.

Det är helt fritt att komma med synpunkter och förslag som föräldrer eller Medlem till styrelsen. Vill man som medlem göra sin röst hörd är det helt valfritt att deltaga på Föreningens Årsmöte.

Nästa årsmöte är planerat i FEBRUARI 2018.

Vid frågor hänvisar vi till nedan.

 

Ordförande: Jonas Källstrand. Jonaskallstrand@kimtkd.se

Sekreterare: Pernilla Östervall. Pernilla@kimtkd.se

Kassör / Verksamhetsansvarig / Vice Ordförande: Jens Lundin. Info@kimtkd.se

Ledamot: Robert Kostic

Ledamot: Tina Källstrand

Ledamot: Mohammed Qatanani. Mohammed@kimtkd.se

Ledamot: Ali Azam. Ali@kimtkd.se

Ledamot: Thor-Björn Lind

LedamotHassan Wandi. Hassan@kimtkd.se

 

Trivselgrupp: Elvira Dautovic (Leo´s mamma), Arif Waliullah (Nazaah´s pappa), Edita Dedic(Vedad´s mamma), Peter Blom (Gabriel´s pappa).