Om Taekwondo

Mer ingående om Taekwondo!

Taekwondo är namnet på ett självförsvarssystem som förädlats till en kamsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historian och förlorar sig i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Det som utpräglat Taekwondo är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp. Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld.

Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsan, välbefinnandet och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea. Ur denna historiska grund har Taekwondo utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom/henne samtidigt generösare vid mötet med andra individer. Efter tillräckligt lång träning blir man även anspråkslös då man insett att man bemästrar de mest konfliktfyllda situationerna. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla individer åtnjuter och förbättrar i samband med kontinuerlig träning. Ordet Taekwondo är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är det fysiska sättet att utöva något med maximal mental styrka. Det fysiska sättet att med maximal mental styrka använda foten och handen i kamp, självförsvar och till vardags.

Taekwondo en olympisk gren

1973 hölls första VM, 1988 visades den för första gången på TV för miljoner människor under invigningen av OS i Söul. Under detta spel och även i Barcelona-OS 1992 var taekwondo med som en uppvisningsgren. Den 4 september 1994 beslutade IOK att lägga till två sporter till programmet, den ena var taekwondo. Taekwondo gjorde alltså debut som en officiell olympisk idrottsgren i OS i Sydney år 2000 där Sverige hade 2 stycken utövare med Marcus Thorén och Roman Livaja.

Sport Taekwondo (Kyorugi)

Med Sport taekwondo menas fri sparring. Sport taekwondo kan liknas vid schack i fråga om taktik, strategi och logiskt tänkande. Sport taekwondo är sedan år 2000 en officiell OS-gren.

Sport Taekwondo Taekwondo som sport är fartfylld och spektakulär. En mycket sofistikerad sport som kräver stor skicklighet i taktik, strategi och explosiv snabbhet hos de tävlande. Två spelare möts i 2-3 ronder à 2 minuter beroende på nivå, kön, ålder och tävlingens utformning. De två spelarna identifieras med hjälp av varsin färg, röd (Hong) eller blå (Chong), som återfinns på hjälm och väst. Poäng ges för träffar på kroppsvästen och huvud. Spelarna bär skyddsutrustning på armar, ben, bål och huvud. Både slag och sparkar är poänggivande men slag mot huvudet är förbjudna. Tekniker under bältet är heller inte tillåtna. En träff skall vara kraftfull och sättas med precision för att ge poäng. Eftersom reglerna är så pass hårda blir spelarens mentala styrka och taktiska sinne lika viktigt som styrka och teknik.

Skador

Taekwondo är en sport i ständig utveckling och liknar inte mycket den taekwondo som presenterades i mitten av 1950-talet. En av de faktorer som driver fram utvecklingen är att det ska vara en sport som utövas i harmoni med kroppen. Sporten har därför mindre skador än stora etablerade sporter som exempelvis fotboll och ishockey.

Historia

Koreanernas förfäder hade sina religiösa riter i de förmodade föregångarna till dagens TAEKWONDO, Yongko, TongmaEng, Muchon och Kabi är några av de slående exemplen på sportsliga aktiviteter från denna dunkla tidsålder. Lång erfarenhet och utveckling ledde så småningom fram till den primitiva föregångaren till TAEKWONDO som hette Taekyon. Grottmålningar daterade till Kogyuro-dynastin (37 fKr.) uppdagades av en grupp arkeologer 1935 och visar tekniker som är inkluderade i dagens TAEKWONDO. Silla-dynastin som blev efterföljaren blev vida berömd för sin Hwarangdo, en organisation grundad på militarism och utbildning som även inkluderade den nobla ungdomen i dåtidens Korea. Hederskodex som Hwarang var uppbyggd på nationell lojalitet, lydnad och respekt mot föräldrar, uppriktighet mot vänner, mod i strid och undvikande av övervåld. Hwarangdo rekommenderade sin träning i rekreationssyfte vid sidan av de militära och mentala övningar de själva utförde. Under Koryo och Yi-dynastierna benämndes TAEKWONDO ”SUBAK” som blev enormt populärt att demonstrera inför kungligheter och publik. ”SUBAK” var samtida med Neikya och Weikya, två system inom Kung Fu som hade samma attraktionskraft pa allmänhet och överhet. Vid denna tid publicerades även en bok som visar vilken popularitet ”SUBAK” hade.

 

Tävlingbeskrivning

Kamp (Kyorugi) utföres mot en motståndare på en tävlingsyta som 10 x 10m. För seniorer damer och herrar gäller 8 viktklasser och för juniorer gäller 10 viktklasser. Effektiv matchtid skall vara 3 ronder x 2 minuter med pausvila på 1 minut mellan ronderna.
Det gäller att under rigorösa regler skaffa sig poäng genom kontrollerade slag och sparkar på tillåtna träffytor som för ändamålet är försedda med godkända skydd. Slag mot huvud är strängt förbjudet. Tre kantdomare avgör vilka attacker som är poänggivande genom att trycka på en knapp för röd eller blå som representerar de två tävlande.

Minst två av domarna måste ha tryckt inom en sekund för att datorn skall registrera poäng. Matchdomaren som är den fjärde domaren i en kamp ser till att kampen genomförs efter de fastställda reglerna. Ett jyru-bord finns som övervakar att alla följer gällande regler, kollar matchtiden och redovisar förändringar i poängställning under pågående match.

Skyddsutrustning enligt WTF(World Taekwondo Federation)

Tävlandes Uniform och skyddsutrustning.

1) Den tävlande skall bära kampväst, huvudskydd, suspensoar, underarmsskydd, smalbenskydd, handskar och tandskydd för tävlande går upp på mattan.

2) Suspensoaren, underarmskydd, smalbenskydd skall bäras under Taekwondo uniformen. Den tävlande skall ha med sig denna WTF-godkännda skydds utrustning, även handskar och tandskydd, för hanns/hennes personliga användande. Ha något annat än huvudskydd på huvudet kommer inte att tillåtas.

Mönster (Poomse) Ett mönster är en inövad blockering, slag och sparkserie som skall följa ett förutbestämt rörelseschema. Tävlingar genomförs individuellt eller i lag (synkron) på motsvarande yta som kamptävling. En jury utser via poängbedömning segraren som är den tävlande som i sitt utförande avvikit minst från det av arrangör eller juryn fastställda mönstret för tävlingen.

 

Taekwondo elevens Ed

 • Jag skall alltid följa Taekwondo´s regler.
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senior eleverna.
 • Jag skall aldrig missbruka Taekwondo.
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa.
 • Jag skall hjälpa att bygga en fredligare värld

 

Taekwondo elevens attityd

 • Eleven skall ha avsikt att förstå alla synpunkter i taekwondo.
 • Eleven skall ha en ärlig mening med taekwondo. Vid konflikt skall eleven inte svika instruktören eller vända sig mot Taekwondo´s principer.
 • Eleven skall inviga en stor del av sitt liv i taekwondo.
 • Eleven skall ha höga mål och skall kunna lära ut taekwondo till andra.
 • Eleven skall visa mognad, vara föredöme och visa sportsman anda.
 • Eleven får varken vara högmodig eller självbelåten. Denna får häller inte under några omständigheter använda taekwondo tekniker utan giltigt själ.
 • Oavsett omständigheterna skall eleven följa etikettreglerna, föregå med gott exempel i de sociala sammankomsterna.
 • Eleven ska ha som mål att bli ”vishetens krigare” och alltid visa mod.
 • Eleven ska alltid ha kontroll över kropp och själ(anda).
 • För att uppnå en harmoni med andra elever och instruktörer måste dessa regler följas.

 

Regler i Dojang

I Do Jang lär sig eleverna taekwondo och ska därför visa vördnad och respekt. Regler har kommit till för att maximera effektiviteten på träningarna och ge underlag för en harmonisk och lugn utbildning.

 • Salutera flaggan när man går in och ut från träningshallen.
 • Buga inför instruktören och senior eleverna.
 • Var tyst under träningen om du inte är tilltalad.
 • Håll alltid dräkten i gott skick. Använd respektfulla ord när du talar till din instruktör. Spring inte runt i hallen, Do Jang är ingen lekplats.
 • Bär dräkten på ett snyggt och professionellt sätt. Om dräkten under träningen hamnar i oordning skall du vända dig bort från de övriga och rätta till den och därefter återgå till träningen.
 • Hälsa dem, som finns i lokalen genom att buga vid dörren.
 • Hälsa då du lämnar salen.
 • Hälsa din träningspartner före och efter övningar med kampmoment.

 

 

källa: sport taekwondo